Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Değerlendirme Süreci


1.BİÇİMSEL UYGUNLUK SÜRECİ
Dergimiz web sitesi sistemi üzerinden iletilen her yazı editörlük birimi tarafından dergimiz yayın ilkeleri çerçevesinde değerlendirilir (aday makalenin kapsam uygunluğu, Genç akademisyenler Birliği Sosyal Bilimler Dergisi makale şablonuna uygunluğu, güncelliği, makale, öz ve anahtar kelimelerin sayısı, yabancı dildeki karşılıklarının uyumu, kaynakça kuralları vb). Bu aşamada, editörlük birimimiz yalnızca yazının yayın ilkelerine biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır, içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz. İntihal olup olmadığını kontrol edilir.
2.BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ
  1. Yayın kurulu incelemesi: Editörlük birimi tarafından biçimsel uygunluğu değerlendirilen ve olumlu görüş bildirilen aday makaleler Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da yazıda bazı değişiklikler istenebilir. Derginin yayın ilkelerine uygun bulunursa konu ile ilgili hakemlere gönderiler.            
  2. Alan Editörü İncelemesi:  Yayın kurulundan da geçen aday makaleler, ilgili Alan Editörüne yönlendirilir. Alan editörü aday makalenin kapsamını, orijinalliğini ve derginin yayın politikalarına uygunluğunu değerlendirir. Aday makaleyi akademik dil ve üslup açısından inceler. Aday makalenin girişi, alanyazın taraması, yöntemi, bulguları, tartışma ve sonucu ayrıntılı olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda yeterli bulunmayan aday makale, alan editörü tarafından hakem ataması yapılmaksızın reddedilebilir. Değerlendirme sonucunu alan editörü karar raporunda gerekçeleriyle birlikte yazara bildirir.            
  3. Hakemlik süreci: Alan editörü, bilimsel incelemeye değer bulduğu aday makale için, en az iki alan uzmanını hakem olarak atar. Hakem ataması, aday makalenin içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre yapılır. Atanan hakemler, inceledikleri aday makale hakkında herhangi bir belge veya ayrıntıyı hiç kimseyle paylaşamazlar.
Makaleler, iki ayrı hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne müracaat edilmektedir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan raporlar çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilmektedir. 
 
Hakem değerlendirmesine katılmaması halinde yazara itiraz ve görüşlerini savunma hakkı verilir. Alan editörü, yazar ile hakem arasında, gizliliği koruyarak iletişimi sağlar. Tamamlanan hakem değerlendirmeleri alan editörleri tarafından incelenir ve yazarlara dönüt olarak sunulur.
 

Yayına hazırlık: Hakemlik süreci tamamlanan makalelerin son okuması ekibimiz tarafından yapılarak eklemeler veya çıkarmalar yapılarak mizanpaj editörünün düzenlemeleriyle yayına hazır hale getirilecektir. Tüm bu adımlardan geçen aday makale uygun olan ilk sayıda yayınlayabilir. 

  • Bu süreç en fazla 30 gün sürecektir.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri