Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Astroloji’nin İslam Kelamı Açısından Değerlendirilmesi
Gökyüzü insanlık tarihi boyunca gizemli bir alan olarak görülmüş, toplumların ilgisini çekmiş ve araştırma konusu olmuştur. Bu araştırmalar önceleri tek bir disipline ait iken sonrasında astroloji ve astronomi olarak ayrılmışlardır. Astronomi gökyüzündeki yıldız, gezegen ve diğer gök cisimlerini araştırıp elde ettiği bilgileri insanlığın hizmeti için kullanan pozitif bilimlerden biridir. Pozitif bilimler arasında yer almayan astroloji ise astronominin elde ettiği bu verilerle gökteki cisimleri, evrenin görünen kısmından hareketle görülmeyenlerin habercisi olarak simgelemiştir. Astrolojinin ilk ortaya çıkışı ise tarihte birtakım insanların veya toplumların gök cisimlerine ve onların bir araya gelerek oluşturdukları şekillere kutsallık atfetmeleriyle oluşmaya başlamış ve bir inanç sistemine dönüşmüştür. Bu inanç sisteminin bir benzeri Cahiliye devrinde de görülmüştür. Yıldız falcılığı olarak da bilinen astroloji gökyüzündeki takım yıldızlarını (burç) doğum tarihlerini göz önüne alarak hangi takım yıldızının kişinin karakterini nasıl etkilediğini ve geleceğini nasıl şekillendirdiğini yorumlamayı amaçlar. Bu bilgiler ışığında çalışmada gökyüzü ile bağlantılı kavramlar incelenerek astrolojinin tarihsel süreciyle birlikte dinlerle bağlantısı açıklanmaya çalışılacaktır. Özellikle konu, İslam inancı ve kelam ilmi açısından ele alınacak, insanın kaderinde burçların etkisinin olup olamayacağı incelenecektir. Çalışma kapsamında “astroloji bir bilim midir?” sorusuna da cevap verilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Kelâm, Astronomi, Astroloji, Burçlar, Burçların Etkisi, Kader

Advanced Search


Announcements


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri