Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Varoluşsal Anlam Arayışı ve Kutsalın Etkisi
Bu çalışmanın amacı, insanın hayatını anlama ve anlamlandırmasında, geçmişten günümüze kutsalın etkisini ortaya koymaktır. Buna ilaveten kutsalın tezahürlerinin (sembol, simge, rit, ibadet vb.) insanın varoluşsal sorularına tatmin edici cevaplar bulmasındaki etkisini; insanın anlam arayış sürecinde mitlerin ve dinlerin yerini; hayatın zorlukları karşısında kutsalın konumunu; arkaik insandan modern insana kadar kutsal duygu, düşünce ve davranışların kökenini ve hayatın anlamı ile arasındaki nedensel ilişkiyi ortaya koymaktır. Nitekim insana bakan yönüyle pek çok yansıması bulunan kutsal, insan hayatında her zaman var olagelmiştir. Bu bakımdan kutsal ve insanın yaşama tutunma mekanizması olan anlam-amaç duygusu arasındaki ilişkiyi ele almak önemlidir. İki bölümden oluşan makalenin ilk bölümünde, hayatın anlamı ve amacına yönelik kavramsal tanımlamalar, insana bakan yönüyle hayatın anlamının önemi, insanın süregelen anlam arayışının varoluşsal açıdan değerlendirilmesi ve bir sorun olarak varoluşsal açıdan anlam ihtiyacı ele alınacaktır. İkinci bölümde ise kutsalın ve kutsalın tezahürlerinin insanın hayatı anlamlandırma sürecindeki etkisi betimleyici bir üslup ile incelenecektir. Bu başlıklar çerçevesinde ortaya konulan kaynaklar incelenecektir. Nihai olarak ise geçmişten günümüze değin insanın hayatını anlamlandırmasında, hayatında karşılaştığı durumları nedenselleştirmesinde ve varoluşsal sorularına dair tatminkar cevaplar bulmasında kutsalın çeşitli formlarının önemi ve etkisi ortaya koyulacaktır.

Keywords
Din psikolojisi, hayatın anlamı, anlam arayışı, kutsal, inanç.

Advanced Search


Announcements


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri