Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arketipsel Eleştirinin Temel Kaynakları
(Fundamental Sources of Archetypal Criticism )

Yazar : Hicran GÜMÜŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa : 133-148


Özet
Arketipsel eleştiri, Carl Gustav Jung’un analitik pskolojisine bağlı olarak gelişen, edebiyatı arketipik simgelerin ifadesi olarak gören esere dönük bir edebiyat kuramıdır. Jung’a göre arketipler, psişe binasının temelleridir. Arketipler kendilerini simge diliyle açığa vurur. Teorisyen bu simgelerin dilbilgisine hâkim olmalıdır. Bunun ne yolla yapılacağını Jung’tan hemen önce James G. Frazer, onun ardından da Joseph Campbell, Northop Frye, Mircae Eliade gibi araştırmacılar yol açıcı eserleri ile ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada bahsi geçen araştırmacıların eserleri çerçevesinde arketipsel eleştirinin ne olduğu ve ilk kaynakları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
arketip, arketipsel eleştiri, eleştiri, mitos, jung

Abstract
Archetypal criticism is a literary theory that develops depending on the analytic psychosis of Carl Gustav Jung and sees literature as the expression of archetypal symbols. According to Jung, archetypes are the foundations of the psyche building. Archetypes reveal themselves through symbol language. The theorist must master the grammar of these symbols. Just before Jung, James G. Frazer, and after him, researchers such as Joseph Campbell, Northop Frye, and Mircae Eliade showed how to do this with their inspiring works. In this study, what archetypal criticism is within the framework of the works of the aforementioned researchers and its first sources will be emphasized.

Keywords
arcethiphes, archetipal critisizm, critisizm, mithos, jung

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri