Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlk Dönem Hafızlığının Günümüzdeki Hafızlık Eğitimi İle Karşılaştırılması
(Comparıson Of Hıfz Educatıon In The Fırst Perıod Of Islam Wıth Today's Hıfz Educatıon )

Yazar : Hülya BAŞTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2
Sayfa : 146-160


Özet
Kur’an-ı Kerim, indirilmeye başlandığı andan günümüze kadar, başta Hz. Peygamber olmak üzere asırlardır milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap olma özelliğine sahiptir. Hafızlık, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar anlayış, amaç ve metot olarak farklılaşmıştır. Çalışmamızda, ilk dönemde ve günümüzde hafızlık eğitiminin amaç ve yöntemleri ortaya konularak iki dönemin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Kur’an’ı yaşamayı amaçlayan ve manaya çokça önem veren sahabilerin, on ayet ezberleyip o ayetleri hayatlarına uyguladıktan sonra bir diğer on ayeti ezberleme metodu, zamanla yerini, manayı geri planda bırakarak hızlandırılmış bir şekilde Kur’an’ın tamamını ezberlemeye bırakmıştır. Başlangıçta ders halkaları aracılığıyla sürdürülen hafızlık eğitimi, zamanla kurumsallaşarak sistemli hale gelmiş ve günümüzde Müslümanların yaşadığı her yerde, Allah’ın rızasını kazanma ümidiyle sürdürülen bir ibadet haline almıştır.

Anahtar Kelimeler
Hafız, Hafızlık, Kur’an, Ezber, Eğitim

Abstract
The Qur'an is the only book memorized by millions of people for centuries, especially the Prophet Muhammad, from the moment it's revelation until now. Memorization of the Qur'an has differed in understanding, purpose and method from the prophet's time to now. In our study, it is aimed to compare the two times by revealing the purposes and methods of memorization education in the first period of Islam and today. The method of memorizing another ten verses after memorizing ten verses and applying them to their lives, over time, has been replaced by an accelerated way of memorizing the entire Qur'an, which keeps meaning in the background. Hifz education, which was initially carried out through lesson groups, became institutionalized and systematic over time, and today it has become a worship practiced in the hope of gaining Allah's approval, wherever Muslims live.

Keywords
Hifz, Hafeez, Qur’an, Memorization, Education

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri