Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Varoluşsal Anlam Arayışı ve Kutsalın Etkisi
(The Searching of Existential Meaning and The Effect of The Holy )

Yazar : İbrahim YÜKSEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa : 65-88


Özet
Bu çalışmanın amacı, insanın hayatını anlama ve anlamlandırmasında, geçmişten günümüze kutsalın etkisini ortaya koymaktır. Buna ilaveten kutsalın tezahürlerinin (sembol, simge, rit, ibadet vb.) insanın varoluşsal sorularına tatmin edici cevaplar bulmasındaki etkisini; insanın anlam arayış sürecinde mitlerin ve dinlerin yerini; hayatın zorlukları karşısında kutsalın konumunu; arkaik insandan modern insana kadar kutsal duygu, düşünce ve davranışların kökenini ve hayatın anlamı ile arasındaki nedensel ilişkiyi ortaya koymaktır. Nitekim insana bakan yönüyle pek çok yansıması bulunan kutsal, insan hayatında her zaman var olagelmiştir. Bu bakımdan kutsal ve insanın yaşama tutunma mekanizması olan anlam-amaç duygusu arasındaki ilişkiyi ele almak önemlidir. İki bölümden oluşan makalenin ilk bölümünde, hayatın anlamı ve amacına yönelik kavramsal tanımlamalar, insana bakan yönüyle hayatın anlamının önemi, insanın süregelen anlam arayışının varoluşsal açıdan değerlendirilmesi ve bir sorun olarak varoluşsal açıdan anlam ihtiyacı ele alınacaktır. İkinci bölümde ise kutsalın ve kutsalın tezahürlerinin insanın hayatı anlamlandırma sürecindeki etkisi betimleyici bir üslup ile incelenecektir. Bu başlıklar çerçevesinde ortaya konulan kaynaklar incelenecektir. Nihai olarak ise geçmişten günümüze değin insanın hayatını anlamlandırmasında, hayatında karşılaştığı durumları nedenselleştirmesinde ve varoluşsal sorularına dair tatminkar cevaplar bulmasında kutsalın çeşitli formlarının önemi ve etkisi ortaya koyulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Din psikolojisi, hayatın anlamı, anlam arayışı, kutsal, inanç.

Abstract
The aim of this study is to reveal the influence of the holy from past to present in understanding and sense-making of human life. In addition, the effect of manifestations of the holy (symbol, sign, rite, worship, etc.) in finding satisfactory answers to human existential questions; the place of myths and religions in man's search for meaning; the place of the holy in the face of life's difficulties; to reveal the origin of holy feelings, thoughts and behaviors from archaic people to modern people and the causal relationship between them and the meaning of life. As a matter of fact, the holy, which has many reflections from the aspect of human, has always existed in human life. In this respect, it is important to consider the relationship between the sense of meaning-puporse, which is the mechanism of the holy and the human clinging to life. In the first part of the article, which consists of two parts, conceptual definitions of the meaning and purpose of life, the importance of the meaning of life in terms of human perspective, the existential evaluation of man's ongoing search for meaning and the need for meaning as a problem will be discussed. In the second part, the effect of the holy and its manifestations on the process of sense-making of human life will be examined in a descriptive style. The sources presented under these headings will be examined. Finally, the importance and effect of the different forms of the holy will be revealed in the sense-making of human life from past to present, in causation of the situations encountered in his/her life and in finding satisfactory answers to his/her existential questions.

Keywords
Psychology of religion, meaning in life, searching for meaning,holy,belief.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri