Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Güvenlik Yönetişimi Yaklaşımının Devlet Güvenliği Açısından İncelenmesi
(Securıty Governance Approach In Terms Of Government Securıty )

Yazar : Abdullah ÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2
Sayfa : 43-59


Özet
Devlet güvenliği kavramı ve devletin güvenliğinin sağlanması tarih boyunca devletlerin ve devleti yönetenlerin en önemli sorunlarından biri olmuştur. Küreselleşme süreciyle beraber çeşitliliği artan tehdit ve tehlikelere karşı devletlerin kendi güvenliklerini korumaya dönük etkin önlemler aldıkları ve bunları uygulamaya koydukları görülmektedir. Devlet güvenliğinin sağlanmasında silah kullanma tekelini elinde bulunduran devlet, bu yetkisini kısmî şekilde devrederek güvenlik alanını, özel sektör ile uluslararası kuruluşlara açık duruma getirmiştir. Devletler, öncelikle silahlı kuvvetlerinin gereksinimi olan eğitim, lojistik hizmetler, planlama ve altyapı hizmetlerini özelleştirmeye giderek temin etmeyi tercih eder duruma gelmişlerdir. Askeri üs ve askeri lojmanların yönetimi, araçların bakım ve onarımı, üniformaların hazırlanması ve depo hizmetleri, kantin işletilmek gibi işlerin özel sektöre bırakıldığı görülmektedir. Birçok devletin askeri alana ayırdıkları bütçelerin ve asker sayısının azaltılması, orduların modernizasyona gitmesiyle beraber uzman personele gereksinim duyulması, askeri darbelerin sık yaşandığı gelişmekte olan devletlerde ise öncelikli olarak hükümete karşı hareketlerin engellenmesi amacıyla özel askeri şirketler güvenlik yönetişimine dâhil olur hale gelmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Güvenlik, Devlet Güvenliği, Güvenlik Yönetimi, Yönetişim, Güvenlik Yönetişimi.

Abstract
The concept of state security and ensuring the security of the state has been one of the most important problems of states and state managers throughout history. It is seen that states take effective measures to protect their own security and put them into practice against threats and dangers, the diversity of which increases with the globalization process. The state, which has the monopoly of using weapons in the provision of state security, has partially transferred this authority and made the field of security open to the private sector and international organizations. States have come to a point where they prefer to privatize the training, logistics, planning and infrastructure services required by their armed forces. It is seen that the management of military bases and military lodgings, the maintenance and repair of vehicles, the preparation of uniforms and warehouse services, and the operation of canteens are left to the private sector. Private military companies have become involved in security governance in order to reduce the budgets and the number of soldiers allocated by many states for the military, the need for specialized personnel with the modernization of armies, and in developing states where military coups are common, primarily to prevent actions against the government.

Keywords
Security, State Security, Security Management, Governance, Security Governance.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri