Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Muhammed İkbal’in İslami Finans ve Ekonomi Düşünce Tarihine ve Gelişimine Katkıları
(Contributions of Allama Muhammad Iqbal to the History and Development of Islamic Economic Thought )

Yazar : Fikri KAPLAN   , Abdullah ÇELİK, Mustafa KOÇAK, Waqar BADSHAD  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2
Sayfa : 24-42


Özet
İkbal'in İslami İktisat Düşüncesi tarihine ve gelişimine katkılarını araştırmak için bir girişimde bulunulmuştur. Allame İkbal olarak da bilinen Muhammed İkbal, Pakistan Hareketi'nden ilham aldığı kabul edilen Britanya Hindistan’ında bir filozof, şair ve politikacıydı. Urdu edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir ve öncelikle politika, ekonomi, tarih, felsefe ve din üzerine bilimsel çalışmalar yazmaya odaklanmıştır. İkbal, Pakistanlı, Hintli ve diğer uluslararası edebiyatçılar tarafından tanınmış klasik bir şair olarak beğenilmektedir. En çok şair olarak bilinmesine rağmen, modern bir Müslüman filozof olarak da takdir edilmiştir. Urduca ve Farsça şiirlerinin yanı sıra, Urduca ve İngilizce birçok dersi ve mektupları yıllar boyunca kültürel, sosyal, ekonomik, dini ve politik tartışmalarda çok etkili olmuştur. İkbal, İktisat üzerine ilk kitabın olan İlmü'l İktisat’ı (İktisat Bilgisi) 1903'te yazmıştır.

Anahtar Kelimeler
İkbal, İktisat, İslam Ekonomisi ve Finans, Felsefe, Siyasal Ekonomi

Abstract
Attempt has been made to investigate the contributions of Iqbal to the history and development of Islamic Economic Thought. Muhammad Iqbal, also known as Allama Iqbal, was a philosopher, poet and politician in British India who is widely regarded to have inspired by the Pakistan Movement. He is considered one of the most important figures in Urdu literature and concentrated primarily on writing scholarly works on politics, economics, history, philosophy, and religion. Iqbal is admired as a prominent classical poet by Pakistani, Indian and other international scholars of literature. Although most well known as a poet, he has also been acclaimed as a modern Muslim philosopher. Along with his Urdu and Persian poetry, his various Urdu and English lectures and letters have been very influential in cultural, social, Economic, religious, and political disputes over the years. Iqbal wrote his first book on Economics in 1903, Ilimul Iktisat ( The Knowledge of Economics).

Keywords
Iqbal, Economics, Islamic Economics and Finance, Philosophy, Political Economy

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri