Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk İstiklal Harbi’nde İnönü Muharebeleri
(The Battles Of İnönü In The Turkısh War Of Independence )

Yazar : BURAK ÖNER  -  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2
Sayfa : 123-145


Özet
Türk İstiklal Harbi; Türk Milleti ve Ordusunun 1919 – 1922 yılları arasında Kuvayımillîye, kongreler ve muharebeler safhalarından oluşan siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak verdiği bağımsızlık mücadelesidir. Devletin ve milletin tüm alanlarda verdiği bu mücadelenin en önemli bölümünü hiç şüphesiz muharebeler safhası oluşturmuştur. Bu işgal ve mücadele günlerinde uygulanacak başarılı askeri hamleler, maksadın hasıl olması cihetiyle önem arz etmiştir. Anadolu’nun güzide yerleri birer birer işgal edilirken yerel kuvvetlerle başlayan vatan savunmasının Ankara merkezli milli bir mücadeleye dönüşmesiyle Türk Milleti nezdinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çizgisini belirlemiş ve askeri stratejilerini buna göre uygulamıştır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şekillenen Milli Mücadelenin askeri açıdan kapsamlı ilk zaferleri olan İnönü Muharebeleri, hem verilen mücadelenin sağlam bir zemine oturmasını sağlamış, hem de askeri yapılanmayı güncellenen tensikat ile daha pragmatik bir düzeye ulaştırmıştır. Bu kapsamda söz konusu dönemin siyasi ve askeri politikalarında İnönü Muharebeleri doğrudan etkili olmuştur. Türk Devlet geleneği doğrultusunda sahip olunan tarihi süreç ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin içinde bulunduğu cari durum göz önüne alınırsa, İnönü Muharebeleri öncesinde, icrasında ve sonrasında askeri stratejide takip edilen hassas ve öngörülü düzey tam manasıyla anlaşılabilmektedir. Bu niyet ve maksatla söz konusu çalışmada; yeni Türk Devleti’nin doğum sürecinde ilk ve kritik zaferler olma özelliği taşıyan İnönü Muharebeleri Milli Mücadele dönemi içerisinde değerlendirilerek anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İnönü Muharebeleri, Milli Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk

Abstract
Turkish War of Independence; It is the political, military, economic, social and cultural independence struggle of the Turkish Nation and Army between the years 1919-1922, consisting of the stages of Kuvayimilliye, congresses and battles. The most important part of this struggle of the state and nation in all areas was undoubtedly the battle phase. Successful military moves to be implemented in these days of occupation and struggle were important in terms of achieving the aim. While the eminent places of Anatolia were occupied one by one, the defense of the homeland, which started with local forces, turned into a national struggle based in Ankara, and the Turkish Grand National Assembly determined its line in the eyes of the Turkish Nation and implemented its military strategies accordingly. The Battles of İnönü, which were the first military victories of the National Struggle, shaped under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk, not only ensured that the struggle was settled on a solid ground, but also brought the military structure to a more pragmatic level with the current staff arrangement. In this context, the Battle of İnönü had a direct impact on the political and military policies of the period in question. Considering the historical process in line with the Turkish State tradition and the current situation of the Turkish Grand National Assembly, the sensitive and foresighted level followed in military strategy before, during and after the Battle of İnönü can be fully understood. With this intention and purpose, in this study; Inonu Battles, which are the first and critical victories in the birth process of the new Turkish State, will be evaluated and explained during the National Struggle period.

Keywords
Battles of İnönü, National Struggle, Mustafa Kemal Atatürk

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri